Norsk Münsterländerklubb har fått nye hjemmesider:

Trykk på www.nmlk.no for å komme dit!


 

 

Disse gamle sidene vil bli slettet 1.1.2014!!! Det du ønsker å lagre må gjøres innen da, før det blir slettet.

 

- Norsk Münsterländerklubb